Tag: xây dựng phần thô

Lưu ý khi tính giá xây dựng phần thô

Lưu ý khi tính giá xây dựng phần thô

Thực chất, để tính giá xây dựng công trình chuẩn mực, bài bản và chính xác nhất là dựa vào dự toán. Vì trong dự toán thể hiện rõ phần nguyên vật liệu, phần công cho mọi hạng mục để