Tag: vật liệu dùng chống thấm trần nhà bê tông

Giải pháp chống thấm trần nhà bê tông phòng khách căn hộ

Giải pháp chống thấm trần nhà bê tông phòng khách căn hộ

Trường hợp trần nhà bị thấm dột ở mức độ nghiêm trọng hơn, bạn cần phải khắc phục bằng cách đập bỏ lớp trần bị thấm, sau đó phủ lên lớp sợi thủy tình và keo chống thấm, rồi quét