Tag: tư vấn thiết kế

Cách tránh tình trạng “thiết kế một đằng, xây một nẻo”

Cách tránh tình trạng “thiết kế một đằng, xây một nẻo”

Thường thì trước khi đi vào thiết kế các KTS luôn tìm hiểu mức kinh phí đầu tư của gia chủ cao hay thấp từ đó điều chỉnh, lựa chọn phương án thiết kế, vật liệu xây dựng tối ưu