Tag: thầu xây dựng

Lưu ý hợp đồng khi làm việc với nhà thầu xây dựng

Lưu ý hợp đồng khi làm việc với nhà thầu xây dựng

Có trường hợp xây xong phần thô, đến phần hoàn thiện chủ nhà tự ký với nhiều đội hoàn thiện, mà không có người đứng ra kiểm soát sắp xếp sẽ dẫn đến tình trạng nhiều đội vào thi công