Tag: phần thô

Lưu ý khi xây dựng phần thô ngôi nhà

Lưu ý khi xây dựng phần thô ngôi nhà

Thô để mà tinh. Thô cũng cần tinh. Người viết bài này nhiều lần làm việc ở công trường, tiếp xúc với thợ, hay được nghe thợ khoe: Anh/em làm cái nhà A, B… đắp bao nhiêu phào chỉ –

Lưu ý khi tính giá xây dựng phần thô

Lưu ý khi tính giá xây dựng phần thô

Thực chất, để tính giá xây dựng công trình chuẩn mực, bài bản và chính xác nhất là dựa vào dự toán. Vì trong dự toán thể hiện rõ phần nguyên vật liệu, phần công cho mọi hạng mục để