Tag: phần thô ngôi nhà

Lưu ý khi xây dựng phần thô ngôi nhà

Lưu ý khi xây dựng phần thô ngôi nhà

Thô để mà tinh. Thô cũng cần tinh. Người viết bài này nhiều lần làm việc ở công trường, tiếp xúc với thợ, hay được nghe thợ khoe: Anh/em làm cái nhà A, B… đắp bao nhiêu phào chỉ –