Tag: nhược điểm nhà lệch tầng

Ưu và nhược điểm của nhà lệch tầng

Ưu và nhược điểm của nhà lệch tầng

Ưu điểm đầu tiên của nhà lệch tầng là giải quyết được vấn đề thông thoáng(khi kết hợp với cầu thang, giếng trời) vì các tấm sàn không kéo dài suốt mà thay đổi và tạo những ống hút gió