Tag: kinh nghiệm làm việc với chủ thầu

Tư vấn làm việc với chủ thầu

Tư vấn làm việc với chủ thầu

Phải nói rằng, một bản hợp đồng càng minh bạch càng tốt. Song, có những thách thức dưới văn bản trong quá trình xây dựng mà gia chủ khó có thể lường trước. Mối quan hệ với thầu hiện nay,