Tag: chống thấm phòng ăn biệt thự

Hướng dẫn chống thấm trần bê tông phòng ăn biệt thự

Hướng dẫn chống thấm trần bê tông phòng ăn biệt thự

Sau khi đục tẩy, vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông trên sàn mái. Ta tiến hành trộn thành phần A với thành phần B của Master Seal vào thùng chứa. Chú ý sử dụng máy khuấy để trộn