Tag: chống thấm nhà vệ sinh nhà ống

Quy trình thi công chống thấm cho nhà vệ sinh

Quy trình thi công chống thấm cho nhà vệ sinh

Sau 12 giờ thi công chống thấm hòa thành tiến hành phun ngâm thử nước trong vòng 24h rồi tiến hành nghiệm thu. Ưu điểm và nhược của phương pháp chống thấm phòng vệ sinh nhà ống bằng hóa chất