Tag: bốc khối lượng xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm đo bóc khối lượng và lập dự toán

Chia sẻ kinh nghiệm đo bóc khối lượng và lập dự toán

Thực ra không có một quy định nào về việc phần giao nhau giữa các kết cấu được tính vào kết cấu nào. Vì vậy việc bóc vào đâu phụ thuộc vào quyết định của người thực hiện đo bóc.

Đo bóc khối lượng một số công tác thông dụng

Đo bóc khối lượng một số công tác thông dụng

Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ… được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của hệ thống kỹ thuật công trình theo

Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

Tính trùng lặp khối lượng xây dựng. Ví dụ: khi tính bê tông dầm xác định chiều cao dầm hết cả chiều dày sàn không trừ đi khối lượng đã tính vào sàn. – Tính thiếu hoặc tính thừa khối

Trình tự và kỹ năng đo bóc khối lượng các công tác

Trình tự và kỹ năng đo bóc khối lượng các công tác

Bể nước mái là bể nước được thiết kế và thi công ở trên mái của công trình. Thường là tích hợp của rất nhiều công tác khác nhau như bê tông, cốp pha, cốt thép, xây, trát, láng… Được

Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

Thường những người hiểu rõ về định mức sẽ rất thuận lợi và chuẩn trong bóc tách và số liệu bóc tách ra dễ dàng sử dụng cho các bước sau. – Đơn vị tính: Đơn vị tính khối lượng

Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

Có một định hướng tốt cho việc tìm kích thước là căn cứ vào đơn vị tính của mã định mức dự toán định áp cho công việc để biết phải tìm những số liệu, kích thước nào. Ví dụ:

Các nguyên tắc cần tuân thủ khi đo bóc khối lượng

Các nguyên tắc cần tuân thủ khi đo bóc khối lượng

Khi đo bóc khối lượng công tác xây dựng cần vận dụng cách đặt thừa số chung cho các bộ phận giống nhau, hoặc dùng ký hiệu để sử dụng lại nhằm giảm nhẹ khối lượng công tác tính toán.

Các phương pháp đo bóc khối lượng

Các phương pháp đo bóc khối lượng

Trước khi tiến hành đo bóc khối lượng xây dựng công trình, người đo bóc phải tiến hành nghiên cứu bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công để kiểm tra và thu thập các thông tin cơ bản về

Yêu cầu của việc đo bóc khối lượng

Yêu cầu của việc đo bóc khối lượng

Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị thông dụng (Inch, Foot, Square foot…) thì phải có thuyết minh bổ sung và quy đổi về đơn vị tính thông dụng nói trên. Khối lượng xây dựng công

Mục đích của việc đo bóc khối lượng

Mục đích của việc đo bóc khối lượng

Đo bóc khối lượng là trọng tâm của công tác dự toán, đây là khâu khó khăn, phức tạp và tốn nhiều thời gian nhưng lại rất dễ sai sót. Mục đích cơ bản của việc đo bóc khối lượng