Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

Có một định hướng tốt cho việc tìm kích thước là căn cứ vào đơn vị tính của mã định mức dự toán định áp cho công việc để biết phải tìm những số liệu, kích thước nào. Ví dụ: đơn vị là m3 thì tìm 3 kích thước, đơn vị m2 chỉ cần tìm 2 kích thước, đơn vị là cái, bộ thì thực hiện đếm trên bản vẽ…

Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

Các bước thực hiện đo bóc khối lượng

1. Các bước thực hiện

Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thiết kế

Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết yêu cầu người thiết kế giải thích rõ các vấn đề có liên quan đến đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Nghiên cứu từ tổng thể, đến bộ phận rồi đến chi tiết để hiểu rõ bộ phận cần tính. Hiểu rõ từng bộ phận, tìm ra mối liên hệ giữa các bộ phận với nhau, phân tích những mâu thuẫn trong hồ sơ thiết kế (nếu có).

Mách bạn: Hãy lập ra danh mục các câu hỏi và trao đổi với người thiết kế để có thêm thông tin hoặc các phần giải thích.

Bước 2: Phân tích khối lượng

Là phân tích các loại công tác thành từng khối lượng để tính toán. Phân tích khối lượng nên tuân theo với quy cách đã được phân biệt trong định mức đơn giá dự toán. Cùng một công việc nhưng quy cách lại khác nhau thì phải tách riêng.

Phân tích khối lượng sao cho việc tính toán đơn giản, dễ dàng sử dụng các kiến thức toán học như công thức tính chu vi, diện tích của hình phẳng, công thức tính thể tích của các hình khối. Các hình hoặc khối phức tạp có thể chia các hình hoặc khối đó thành các hình hoặc khối đơn giản để tính.

Bước 3: Lập Bảng tính toán

Liệt kê các công việc cần tính trong mỗi bộ phận công trình và đưa vào Bảng tính toán. Trình tự sắp xếp các công việc trong Bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ khối lượng xây dựng công trình và chỉ rõ được vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.

Thực tế, những người lập dự toán chuyên nghiệp thường 1 tay cầm bản vẽ, một tay nhập số liệu tìm được đưa vào phần mềm Dự toán GXD luôn.

Bước 4: Tìm số liệu, kích thước tính toán

Sau khi đã phân tích khối lượng, lập Bảng tính toán của các phần việc, ta cần xác định kích thước của các chi tiết. Các kích thước này được ghi trong bản vẽ vì vậy người tính phải hiểu rõ cấu tạo của bộ phận cần tính. Lần lượt tìm kích thước, thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.

Có một định hướng tốt cho việc tìm kích thước là căn cứ vào đơn vị tính của mã định mức dự toán định áp cho công việc để biết phải tìm những số liệu, kích thước nào. Ví dụ: đơn vị là m3 thì tìm 3 kích thước, đơn vị m2 chỉ cần tìm 2 kích thước, đơn vị là cái, bộ thì thực hiện đếm trên bản vẽ…

Bước 5: Nhập số liệu vào phần mềm Dự toán GXD và tính toán kết quả

Sau khi phân tích và xác định được kích thước ta đưa số liệu vào bảng tính khối lượng của phần mềm Dự toán GXD với form mẫu đã được trình bày sẵn. Phần mềm sẽ tự tính ra kết quả sau khi nhập xong số liệu và phép tính. Việc này giúp đẩy nhanh tốc độ tính toán khối lượng.. Với công việc này đòi hỏi người tính tuân theo các nguyên tắc đảm bảo kết quả rõ ràng, dễ kiểm tra, chỉnh sửa:

– Phải triệt để việc sử dụng cách đặt thừa số chung cho các bộ phận giống nhau để giảm bớt khối lượng tính toán.

– Phải chú ý đến số liệu liên quan để tận dụng số liệu đó cho các tính toán tiếp

theo.

– Khi tìm kích thước và lập các phép tính cần chú ý mỗi phép tính lập ra là một dòng ghi vào bảng khối lượng

Sau khi đo bóc khối lượng tập hợp vào các mẫu sau: Bảng phân tích tính toán